Bileoga Oibre, Samplaí & Sainmhíniú ar Struchtúr Pianbhreithe

Is é struchtúr pianbhreithe socrú na bhfocal in abairt. Tá abairt comhdhéanta de fhocail mar ainmfhocail , briathra , aidiachtaí agus adverbs . Is iad focail thábhachtacha eile:

Ábhar - an t-ainmfhocal nó na hainmfhocail a dhéanann an gníomh

Sampla: Léim an cat.Is é ábhar na habairte seo an t-ainmfhocal, cat toisc go bhfuil sé ag déanamh an ghnímh léim.

Sampla: Codlaíonn lucha agus cait.

Is iad ábhair na habairte seo na hainmfhocail, na lucha agus na cait. Tugtar ábhar cumaisc air seo toisc go bhfuil níos mó ná ábhar amháin ag déanamh an ghnímh chéanna.
Réad - an t-ainmfhocal nó na hainmfhocail a fhaigheann an gníomh
Sampla: D’ith an páiste seacláid.

Is é cuspóir na habairte seo an t-ainmfhocal, seacláid toisc go bhfuil an seacláid á ithe ag an bpáiste. Tá an seacláid ag fáil an aicsin.

Sampla: Tá sí ag ithe ríse agus aráin.

Is iad cuspóirí na habairte seo na hainmfhocail, an rís agus an t-arán. Tá an t-ábhar ag ithe iad beirt.
Cúig struchtúr bunúsacha abairte

1. Briathar Ábhar (S-V)
Samplaí:

 • Imríonn an madra.
 • Bíonn Simon ag gáire.
 • Codlaíonn Erin.

2. Cuspóir Ábhar-Briathar (S-V-O)
Samplaí:

 • Bathes an buachaill an madra.
 • Ithim úlla.
 • Caitheann David an liathróid.

3. Aidiacht Ábhar-Briathar (S-V-Adj)
Samplaí:

 • Tá Anaiah go hálainn.
 • Tá siad go deas.
 • Tá fearg orm.

4. Adverb Ábhar-Briathar (S-V-Adv)
Samplaí:

 • Bíonn Yesha ag gáire os ard.
 • Eitlíonn an t-éan ard.
 • Tá bláthanna i ngach áit.

5. Ainm-Briathar-Ainmfhocal (S-V-N)
Samplaí:

 • Is mise an príomhoide.
 • Is iascaire é mo Dhaidí.
 • Is mac léinn an cailín.

Bileoga Oibre Struchtúr Pianbhreithe

Sa bheart seo tá 10 mbileog oibre Struchtúr Pianbhreithe réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar struchtúr Pianbhreithe a thástáil arb é socrú na bhfocal in abairt é.

Nasc / luaigh an leathanach seo

Má thagraíonn tú aon chuid den ábhar ar an leathanach seo ar do shuíomh Gréasáin féin, bain úsáid as an gcód thíos chun an leathanach seo a lua mar an mbunfhoinse.

Bileoga Oibre, Samplaí & Sainmhíniú ar Struchtúr Pianbhreitheanna: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 26 Eanáir, 2018

Beidh Link le feiceáil mar Bileoga Oibre, Samplaí & Sainmhíniú ar Struchtúr Pianbhreitheanna: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 26 Eanáir, 2018

Úsáid le hAon Curaclam

Dearadh na bileoga oibre seo go sonrach le húsáid le curaclam idirnáisiúnta ar bith. Is féidir leat na bileoga oibre seo a úsáid mar atá, nó iad a chur in eagar trí úsáid a bhaint as Sleamhnáin Google chun iad a dhéanamh níos sainiúla do do leibhéil chumais mac léinn féin agus do chaighdeáin churaclaim.