Fíricí agus Bileoga Oibre do Shaighdiúirí Rómhánacha

Ba shaighdiúirí an-disciplínithe, dea-oilte de chuid Arm na Róimhe iad saighdiúirí Rómhánacha. Bhí an oiread agus 28,000 - 179,200 saighdiúir ag Arm na Róimhe agus bhí a bhformhór acu sin legionaries . Féach an comhad fíricí thíos chun tuilleadh faisnéise agus fíricí a fháil faoi shaighdiúirí Rómhánacha.

 • Ní fhéadfadh ach fir a bheith ina saighdiúirí Rómhánacha. Ní raibh cead ag mná a bheith páirteach.
 • D’fhonn a bheith ina shaighdiúir Rómhánach b’éigean do na fir a bheith os cionn 20 bliain d’aois ionas go bhféadfaidís a bheith ar cheann de na Arm na Róimhe legions.
 • Tugadh legionaries ar na príomh-shaighdiúirí Rómhánacha agus b’éigean dóibh a bheith ina saoránaigh Rómhánacha le bheith páirteach. Níor chiallaigh sé seo go raibh orthu maireachtáil ann An Róimh áfach - tháinig go leor saighdiúirí ó gach cearn d’Impireacht na Róimhe lena n-áirítear an Afraic, an Bhreatain, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Spáinn, na Balcáin agus an Meánoirthear.
 • Bhí cead ag saighdiúirí eile dul isteach in Arm na Róimhe agus tugadh na cúntóirí orthu. Ba shaoránaigh iad saighdiúirí Auxilia a tháinig go príomha as na cúigí. Íocadh níos lú leo ná na legionaries agus ní chaith siad armúr de ghnáth ach tugadh saoránacht Rómhánach dóibh ag deireadh a seirbhíse - a bhí 25 bliana ar a laghad san arm.
 • Bhí ar Léigiúin fónamh in Arm na Róimhe ar feadh 25 bliana freisin agus tugadh pinsean dóibh mar bhronntanas talún le dul i bhfeirm nuair a bhí a seirbhís críochnaithe acu. Is minic a shocraigh sean-shaighdiúirí síos i seanaois le chéile i mbaile míleata nó sa choilíne.
 • Le linn a gcuid ama san arm, ní raibh cead ag saighdiúirí Rómhánacha pósadh go dtí go gcríochnóidís a seirbhís.
 • Bhí na legionaries scartha isteach céadta bliain - aonaid comhdhéanta de 80 saighdiúir Rómhánach agus 20 fear eile a d'fhan sa champa chun cúraimí eile a chócaráil agus a dhéanamh.

Oiliúint Saighdiúirí Rómhánach

Bhí Arm na Róimhe oilte agus eagraithe go sármhaith, ag déanamh druileanna gach lá. Ó thaobh na beartaíochta de, bhí siad an-beacht freisin agus ba mhinic a eagraíodh an eagraíocht, an cheannaireacht agus an lóistíocht. Níor mhór do shaighdiúirí Rómhánacha a bheith aclaí agus láidir go fisiciúil thar aon rud eile, agus b’éigean dóibh a bheith in ann treoracha a ghlacadh agus iad a leanúint gan leisce ná ceist.

 • Bhíothas ag súil go mbeadh saighdiúirí Rómhánacha in ann máirseáil thart ar 36km (24 míle) in aghaidh an lae, ag caitheamh armúr iomlán agus ag iompar a gcuid arm agus trealamh. Caithfidh siad a bheith in ann an mháirseáil seo a chríochnú i gceann timpeall 5 uair an chloig.
 • Cuireadh oiliúint ar shaighdiúirí freisin chun snámh, troid, droichid a thógáil, campa a chur ar bun agus déileáil le haon ghortuithe le chéile mar aonad.
 • Chleachtfadh saighdiúirí Rómhánacha comhrac ó lámh go lámh le claimhte adhmaid, sleánna agus sciatha. Bhí siad seo i bhfad níos troime d’aon ghnó ná na hairm agus an trealamh a úsáideadh i gcath dáiríre chun iad a oiliúint chun troid trí thuirse.
 • Tá clú ar shaighdiúirí Rómhánacha mar gheall ar a ndisciplín i gcath agus ar a gcumas orduithe a ghlacadh. Bheadh ​​siad ag traenáil i bhfoirmíochtaí agus i línte a d'úsáid siad i gcath freisin. Is minic gurb é arm eagraithe an ceann is rathúla. Ceann de na foirmíochtaí Rómhánacha is cáiliúla ba ea an turtar - atá Laidineach in ionad “turtar”. Chuir an fhoirmiú seo cosaint ar na saighdiúirí ó ionsaí trí a gcuid sciath a cheangal ar a éadan agus ar a taobhanna. Chuir saighdiúirí sa líne chúil sciatha os cionn a gcinn chun blaosc cosanta a chruthú thar a mbarr - iad a chosaint ar bhoghdóirí namhaid.
 • Fuair ​​roinnt saighdiúirí Rómhánacha oiliúint shonrach ar dhisciplín áirithe. Cuireadh oiliúint ar chuid acu le bheith ina saighdeoirí saineolacha, cuid acu oilte le húsáid bainisteoirí - ar catapults ollmhóra iad, bhain cuid acu úsáid as crosbhoghanna móra ar a dtugtar ballistas , agus bhí aonaid marcra ag an arm ar a dtugtar Equites freisin. Fir a bhí saibhir go leor chun capaill agus airm níos costasaí a bheith acu chun traenáil leo.

Airm Rómhánacha, Armúr agus Trealamh

 • Chaith saighdiúirí Rómhánacha clogaid agus cosaint choirp i gcath agus go luath agus go lár na Poblachta thug na legionaries a dtrealamh féin de ghnáth.
 • Tá an haslati Ba iad an chéad líne de shaighdiúirí Rómhánacha iad agus chaith siad plátaí cíche ar a dtugtar cuirass agus slabhraí poist go ócáideach, a ghlaoigh siad lorica hamata .
 • An dara líne saighdiúirí, ar a dtugtar prionsabail, ba mhinic a bhí siad níos saibhre agus chaith siad ríomhphoist i gcónaí, cé go gcaithfidís plátaí cíche níos saoire freisin.
 • D'úsáid na Hastati agus na prionsabail araon a claíomh claíomh i gcath comhraic dlúth. Bhí an claíomh gearr, timpeall 2 throigh ar fhad, agus bhí sé úsáideach chun naimhde a tholg.
 • Bhí beirt ag saighdiúirí Rómhánacha freisin ceallraí. Ba sleánna gearra iad seo a d’fhéadfaí a chaitheamh cosúil le ga.
 • Tugadh an tríú líne saighdiúirí ar an Triarii , agus bhí sleá dhá mhéadar ar fhad acu - ar a dtugtar a go dtí.
 • Bhí sciath mór dronuilleogach ag na legionaries, an sciath , a raibh coirnéil chothromú aige a d’oirfeadh timpeall chorp an tsaighdiúra. Bhí siad leathan go leor freisin chun iad a chur suas i gcoinne sciath saighdiúirí eile lena gcosaint agus iad ag troid i bhfoirmiú.

Bileoga Oibre Solider Rómhánach

Cuimsíonn an beart seo 10 mbileog oibre Rómhánach Solider réidh le húsáid atá foirfe do mhic léinn le foghlaim faoi Arm na Róimhe a raibh suas le 28,000 - 179,200 saighdiúir iontu agus a bhformhór acu sin legionaries.

Le linn an phacáiste fairsing bileog oibre tá iliomad acmhainní ceachta agus tráth na gceist do mhic léinn chun a gcuid eolais a chleachtadh is féidir a úsáid sa timpeallacht seomra ranga nó scolaíochta baile.

Pras Solider Rómhánach

Anagram Solider Rómhánach

Cluiche Saighdiúir Rómhánach

Bileoga Oibreacha Saighdiúirí Rómhánacha san áireamh:

Lipéadú Saighdiúirí Rómhánach
Cuirtear de chúram ar mhic léinn armúr agus airm an Saighdiúir Rómhánach a dhathú agus a lipéadú trí na focail a chuirtear ar fáil a úsáid.

Cuardach Focal Saighdiúir Rómhánach:
Rachaidh mic léinn i ngleic leis an tráth na gceist Saighdiúir Rómhánach seo i bhfoirm cuardach focal a chomhlánóidh mic léinn agus iad ag úsáid an eolais a fuarthas ó ghníomhaíochtaí agus tráth na gceist roimhe seo.

Líon na bearnaí
Líon isteach tasc na bearnaí chun na focail a bhaineann le saighdiúirí Rómhánacha a aithint.

Puzal Crosfhocal Saighdiúir Rómhánach
Tasc líonta crosfhocal ag díriú ar théarmaí Roman Solider.

Léamhthuiscint
Tasc léamhthuisceana ina dtugtar dúshlán do mhic léinn mír ar shaighdiúirí Rómhánacha a léamh agus roinnt ceisteanna dúshlánacha a fhreagairt.

Cluiche Saighdiúir Rómhánach
Tugtar dúshlán do mhic léinn na focail a mheaitseáil leis na pictiúir.

Acrostic Saighdiúir Rómhánach
Scríobh abairt faoin soléir Rómhánach bunaithe ar gach litir den fhocal Saighdiúir.

Anagram Saighdiúir Rómhánach
Tasc Anagram. Na litreacha a dhíscríobh chun an focal ceart dá dtagraítear sa ráiteas a fhoirmiú. Scríobh do fhreagra ar an spás atá curtha ar fáil

Pras Saighdiúir Rómhánach
Tasc scríbhneoireachta irise ina gcaithfidh mic léinn a shamhlú gur Saighdiúir Rómhánach iad.

Tar éis dóibh na bileoga oibre seo a chomhlánú beidh mic léinn in ann:

 • Bíodh tuiscint shoiléir agat ar stair arm na Róimhe.
 • Comhlánaigh roinnt tráth na gceist agus líon isteach na gníomhaíochtaí bána chun a gcuid eolais ar an ábhar a thástáil.
 • Tuig cén fáth go raibh arm na Róimhe agus go háirithe solider Rómhánach mar fhórsa den sórt sin.
 • Fíricí agus ficsean bunaithe ar staidéir a thuiscint.
 • Léigh sliocht téacs agus freagair ceisteanna bunaithe ar an mbunábhar. Príomhthasc léamhthuisceana.
 • Cruthaigh iontráil dialainne agus rólghlacadh amhail is gur saighdiúir Rómhánach é.
 • Oibrítear ar ilscileanna lárnacha litearthachta agus is bunús leo an pacáiste bileog oibre staidéir seo.
 • Comhlánaigh roinnt cleachtaí ELA atá ceangailte le topaic na staire agus go háirithe Saighdiúirí Rómhánacha.

Nasc / luaigh an leathanach seo

Má thagraíonn tú aon chuid den ábhar ar an leathanach seo ar do shuíomh Gréasáin féin, bain úsáid as an gcód thíos chun an leathanach seo a lua mar an mbunfhoinse.

Fíricí & Bileoga Oibre do Shaighdiúirí Rómhánacha: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 22 Deireadh Fómhair, 2016

Beidh Link le feiceáil mar Fíricí & Bileoga Oibre do Shaighdiúirí Rómhánacha: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 22 Deireadh Fómhair, 2016

Úsáid le hAon Curaclam

Dearadh na bileoga oibre seo go sonrach le húsáid le curaclam idirnáisiúnta ar bith. Is féidir leat na bileoga oibre seo a úsáid mar atá, nó iad a chur in eagar trí úsáid a bhaint as Sleamhnáin Google chun iad a dhéanamh níos sainiúla do do leibhéil chumais mac léinn féin agus do chaighdeáin churaclaim.