2021
Jodie Hood

Bileoga Oibre Giorrúcháin, Samplaí & Sainmhíniú

Foirmeacha gearra nathanna nó focail fhada iad na giorrúcháin. Is éard atá ann grúpa litreacha a tógadh ón bhfocal nó ón bhfrása. Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise agus samplaí de Ghiorrúcháin nó íoslódáil an pacáiste bileog oibre cuimsitheach.

2021
Jodie Hood

Bileog Oibre Adverb

cuideoidh a bhileog oibre staidéir 2 leathanach le mic léinn a mhealladh agus tuiscint a chothú ar Adverbs. Úsáid i dtimpeallacht an tseomra ranga nó mar acmhainn scolaíochta baile. Ina theannta sin is féidir le tuismitheoirí é seo a úsáid mar threoir athbhreithnithe.

2021
Jodie Hood

Bileog Oibre Aidiachtaí

Cuideoidh an bhileog oibre staidéir 2 leathanach seo le mic léinn a mhealladh agus tuiscint a chothú ar Adverbs. Úsáid i dtimpeallacht an tseomra ranga nó mar acmhainn scolaíochta baile. Ina theannta sin is féidir le tuismitheoirí é seo a úsáid mar threoir athbhreithnithe

2021
Jodie Hood

Samplaí agus Bileoga Oibre Ad Hominem

is abairt Laidineach é ad hominem a chiallaíonn go litriúil “don fhear” nó “don duine.” Mar fheiste liteartha, tagraíonn sé don ghníomh trácht a dhéanamh ar dhuine aonair nó ina choinne, comhraic de ghnáth, chun an bonn a bhaint dó / di in ionad a chuid argóintí. Faigh tuilleadh eolais ar KidsKonnect.

2021
Jodie Hood

Sainmhíniú ar Aidiachtaí & Bileoga Oibre

Is focail iad aidiachtaí a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine, áiteanna agus rudaí nó cur síos a dhéanamh orthu. Is féidir leis na focail thuairisciúla seo cuidiú le faisnéis a thabhairt faoi mhéid, cruth, aois, dath, bunús, ábhar, cuspóir, mothúcháin, riocht, agus pearsantacht, nó uigeacht. Íoslódáil ár mbailiúchán bileog oibre Aidiachtaí inniu.

2021
Jodie Hood

Bileoga Oibre, Samplaí & Sainmhíniú Briathra Gníomhaíochta

Is focail iad Briathra Gníomhaíochta a léiríonn gníomhartha coirp nó meabhracha. Níl ann ach gníomh nó rud is féidir le duine, ainmhí, fórsa nádúir nó rud a dhéanamh. Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise agus samplaí de na briathra gníomhaíochta nó íoslódáil an bailiúchán bileog oibre.

2021
Jodie Hood

Bileoga Oibre, Samplaí & Sainmhíniú ar Ord Aibítreach

Is modh innéacsaithe é Ordú lphabetical ina socraítear ainmneacha, téarmaí nó focail san ord céanna le litreacha na haibítre (A-Z). Íoslódáil ár 5 bhileog oibre réidh le húsáid in Ord Aibítreach atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar Ordú Aibítreach a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí Allegory agus Bileoga Oibre

Píosa litríochta is ea allegory nó cuireann téacs smaoineamh teibí, nó neamh-nithiúil, i láthair trí mhodhanna nó modhanna níos nithiúla. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre allegory atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad is allegory a thástáil agus conas is féidir í a úsáid.

2021
Jodie Hood

Treoir Staidéir Litreacha Aibítir

Bileoga oibre litreacha aibítir inphriontáilte préimhe do pháistí chun a gcuid litreacha ABC a fhoghlaim. Bileoga oibre foirfe do ghníomhaíochtaí réamhscoile, réamh-K agus naíolanna.

2021
Jodie Hood

Samplaí Allusion agus Bileoga Oibre

Is éard is allusion ann tagairt nó tagairt do dhuine, imeacht, ráiteas, píosa ealaíne, stair, miotais, reiligiún nó cultúr móréilimh. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre allusion atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad is allusion ann a thástáil agus conas is féidir é a úsáid.

2021
Jodie Hood

Samplaí Comhghuaillithe agus Bileoga Oibre

Is teicníc fileata nó feiste stíle liteartha í an litriú ina mbíonn an chéad fhuaim chonsain chéanna ag sraith focal in abairt. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre comhghuaillithe réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar a bhfuil i gceist le comhghuaillíocht agus conas is féidir í a úsáid a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí débhríochta agus bileoga oibre

Is focal, frása, abairt nó fiú scéal-líne é débhríocht (arna fhuaimniú “am-bə-gyü-ə-tē”) a chuireann smaoineamh nó cás in iúl a bhfuil níos mó ná brí amháin leis. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre débhríoch atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad is débhríocht ann agus conas is féidir í a úsáid a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí & Bileoga Oibre Anachrónachais

Is é an t-anacrónachas nuair nach mbaineann rud éigin le grúpa nó le rud atá as áit, go sonrach nuair nach mbaineann rud leis an am. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre Anachronism réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar Anachronism a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí Anailíse agus Bileoga Oibre

Is bealach comparáide é analaí: is nuair a dhéantar smaoineamh, coincheap nó rud amháin a chur i gcomparáid le rud éigin eile atá difriúil go mór ón gcéad cheann. Íoslódáil 5 bhileog oibre analaí réidh le húsáid inniu.

2021
Jodie Hood

Samplaí & Bileoga Oibre Anaphora

Tarlaíonn anaphora nuair a dhéantar focal nó frása a athrá in abairtí chun béim nó abairt níos láidre, nó difriúil, a thabhairt ar abairt na n-abairtí. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre Anaphora atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad é Anaphora a thástáil agus conas is féidir í a úsáid.

2021
Jodie Hood

Samplaí Scéalta agus Bileoga Oibre

Is éard atá i scéal ná insint nó scéal gairid ar eachtra nó eachtra spéisiúil, agus greannmhar de ghnáth. Is minic a thugann muid scéalta inár saol laethúil. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre anecdote réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar a bhfuil i scéal a thástáil agus conas is féidir í a úsáid.

2021
Jodie Hood

Samplaí & Bileoga Oibre Aphorism

Is ráiteas an-ghearr agus gasta é aphorism a thugann prionsabal, fírinne nó tuairim. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre Aphorism atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar aphorism a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí agus Bileoga Oibre roimhe seo

Is é atá i réamhfhocal ná frása, clásal, nó focal a ndéantar tagairt níos déanaí dó le focal, ainmfhocal nó frása níos luaithe. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre réamhdhéanta atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar a bhfuil i réim agus ar an gcaoi ar féidir í a úsáid a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí agus Bileoga Oibre Antithesis

Gléas liteartha é Antithesis atá deartha chun aird a tharraingt ar dhifríocht / dhifríochtaí dhá chodarsnach dochreidte. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre antithesis atá réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad is antithesis ann agus conas is féidir é a úsáid a thástáil.

2021
Jodie Hood

Samplaí agus Bileoga Oibre Antagonist

Gléas plota é Antagonist a dhíorthaítear ón bhfocal Gréigise “antagonistēs”, a chiallaíonn iomaitheoir, comhraic nó iomaitheoir. Íoslódáil ár 5 bhileog oibre antagonist réidh le húsáid atá foirfe chun eolas agus tuiscint na mac léinn ar cad is antagonist ann a thástáil agus conas is féidir é a úsáid.