Fíricí agus Bileoga Oibre Lá Oibre

Lá Oibreachais Is saoire cónaidhme sna Stáit Aontaithe é ag ceiliúradh éachtaí oibrithe Mheiriceá. Breathnaítear air go bliantúil ar an gcéad Luan i Meán Fómhair le paráidí, cóisirí agus gníomhaíochtaí spóirt. Tugtar “saoire an lucht oibre” air freisin. Maidir le Meiriceánaigh óga, comharthaíonn sé deireadh an tsamhraidh.

Féach an comhad fíricí thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil ar Lá an Lucht Oibre nó mar rogha air sin, is féidir leat ár bpacáiste bileog oibre 35 leathanach Lá Oibre a íoslódáil le húsáid laistigh den seomra ranga nó sa timpeallacht bhaile.

Príomhfhíricí & Faisnéis

Cúlra Achomair

 • I ndeireadh an 19ú haois, nuair a bhí Meiriceá ag buaic na Réabhlóide Tionsclaíche, bhí oibrithe 12 uair an chloig in aghaidh an lae ag oibrithe Mheiriceá ar feadh seacht lá díreacha chun slí bheatha a dhéanamh le maireachtáil air.
 • Bhí monarchana agus mianaigh ag airde an éilimh agus ghlac siad le hoibrithe de gach aois. In ainneoin toirmisc, chleacht roinnt stát saothair leanaí chomh hóg le 6 bliana d’aois. Bhí oibrithe nochtaithe do thimpeallachtaí neamhshábháilte le lámha loma agus gan mórán chun iad a chosaint.
 • Mhéadaigh Réabhlóid Thionsclaíoch Mheiriceá an tionscal déantúsaíochta go mór, ag teacht in áit na hearnála talmhaíochta. Mar thoradh air sin, bunaíodh ceardchumainn saothair agus scaipeadh go héasca iad. Thosaigh ceardchumainn saothair ag eagrú slógaí, stailceanna agus agóidí faoi leasuithe ar uaireanta oibre, pá agus sábháilteacht.
 • Ar 21 Feabhra, 1881, ba é Oregon an chéad duine a rith dlí ag déanamh saoire do Lá an Lucht Oibre. An bhliain chéanna sin, lean Colorado, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Nebraska agus Nua-Eabhrac.
 • Ar 5 Meán Fómhair, 1882, mháirseáil beagnach 10,000 oibrí a mbealach go Cearnóg an Aontais i gCathair Nua Eabhrac ag marcáil an chéad pharáid Lá Oibre i stair na S.A.
 • Measadh go raibh Círéib Haymarket 1886 ar cheann de na hagóidí is foréigní a bhí ag oibrithe. Maraíodh roinnt póilíní agus oibrithe i Chicago.
 • An 11 Bealtaine 1894, chuaigh an chuid is mó d’fhostaithe Pullman Palace Car Company ar stailc chun agóid a dhéanamh i gcoinne laghduithe tuarastail agus deireadh a chur le hionadaithe ceardchumainn. Faoi 26 Meitheamh, bhí Eugene V. Debs i gceannas ar Aontas Iarnróid Mheiriceá. Bhaghcatáil siad gluaisteáin iarnróid Pullman, rud ba chúis le subh tráchta iarnróid ar fud na tíre. Maraíodh an iliomad oibrithe sa chíréib tar éis don rialtas cónaidhme trúpaí a chur go Chicago. Chuir an eachtra corraíl ollmhór nuair a rinneadh bás oibrithe a phoibliú.
 • Faoi dheireadh 1894, rith 23 stát dlí saoire Lá an Lucht Oibre.
 • D’fhonn oibrithe a shlánú tuilleadh, rith an Chomhdháil gníomh ag déanamh saoire dlí do Lá an Lucht Oibre i gCeantar Columbia. Tugadh creidiúint dhíospóideach do Peter J. McGuire, comhbhunaitheoir Chónaidhm Oibreachais Mheiriceá agus Matthew Maguire, rúnaí an Lár-Aontais Oibreachais, as an saoire a mholadh.
 • I 1909, rinne coinbhinsiún Chónaidhm Oibreachais Mheiriceá rún ag glacadh Domhnach an Lucht Oibre roimh Lá an Lucht Oibre le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí oideachasúla na gluaiseachta saothair.

Ceiliúradh Lá an Lucht Oibre

 • Inniu, déantar Lá an Lucht Oibre a cheiliúradh ar fud stáit Mheiriceá. Cosúil le laethanta saoire cónaidhme eile, déantar an lá a cheiliúradh le paráidí ildaite, taispeántais tinte ealaíne, picnicí pobail agus barbeque.
 • Maidir le leanaí agus déagóirí Mheiriceá, is é deireadh an tsamhraidh agus tús an tséasúir scoile é.
 • Cloistear óráidí ó oifigigh cheardchumainn, lucht tionscail, oideachasóirí agus oifigigh rialtais ar an raidió agus ar an teilifís.
 • Déanann Lá an Lucht Oibre comóradh ar rannchuidiú marthanach oibrithe Mheiriceá le hidéil an daonlathais eacnamaíoch agus pholaitiúil chomh maith le neart an náisiúin.
 • Le linn deireadh seachtaine Lá an Lucht Oibre, imríonn go leor foirne peile Mheiriceá a gcéad chluiche den séasúr.
 • Tógann mórchuid na ngnólachtaí agus gach gníomhaireacht agus oifig rialtais gach lá saor. Is é an deis deireanach é freisin do theaghlaigh turais samhraidh a dhéanamh.
 • Murab ionann agus an chuid eile den domhan, níl Lá Oibreachais Mheiriceá socraithe an 1 Bealtaine d’fhonn an bhearna fhada de Lá na Saoirse agus an Altaithe a chothromú.

Roinnt Fíricí faoi Chearta Saothair

 • Bunaíodh Roinn Saothair na SA i 1913 chun cearta agus leas gach duine a thuilleann pá Mheiriceá a chosaint.
 • I 1935, le linn théarma an Uachtaráin Franklin D. Roosevelt, cruthaíodh an Bord Náisiúnta um Chaidreamh Oibreachais chun cearta na gceardchumann a leathnú.
 • Is é an tAcht um Chaighdeáin Chóir Saothair nó FLSA a fhorordaíonn caighdeáin do phá an chuid is mó d’fhostaíocht phoiblí agus phríobháideach. Forordaítear fostóirí fostaithe a íoc ar aon dul leis an íosphá cónaidhme, lena n-áirítear pá ragoibre.
 • Cuireann an Rannán Pá agus Uair caighdeáin saothair i bhfeidhm d’inimircigh agus d’eachtrannaigh atá ag obair sna Stáit Aontaithe.
 • Cinntíonn an tAcht um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde sábháilteacht gach fostaí san ionad oibre.
 • Tugann an tAcht um Shaoire Teaghlaigh agus Leighis saoire faoi chosaint poist d’fhostaithe incháilithe i gcásanna breithe linbh agus breoiteachta tromchúisí.

Bileoga Oibre Lá Oibre

Is beartán iontach é seo a chuimsíonn gach rud atá uait ar Lá an Lucht Oibre ar fud 35 leathanach domhain. Is iad seo bileoga oibre Lá Oibre atá réidh le húsáid atá foirfe chun mic léinn a theagasc faoi Lá an Lucht Oibre ar saoire cónaidhme sna Stáit Aontaithe é ag ceiliúradh éachtaí oibrithe Mheiriceá. Breathnaítear air go bliantúil ar an gcéad Luan i Meán Fómhair le paráidí, cóisirí agus gníomhaíochtaí spóirt. Tugtar “saoire an lucht oibre” air freisin. Maidir le Meiriceánaigh óga, comharthaíonn sé deireadh an tsamhraidh.Liosta Iomlán na mBileoga Oibre san áireamh

 • Fíricí Lá an Lucht Oibre
 • An Saoire a Mhapáil
 • Maguire v. McGuire
 • Lucht Oibre Mheiriceá
 • Tuilleamh Níos Mó?
 • Uachtaráin na SA ar Shaincheisteanna Poist
 • Acrostic Lá an Lucht Oibre
 • Círéib Mhargadh an Fhéir
 • Maidir leis an Réabhlóid Thionsclaíoch
 • Príomhfhigiúirí i Saothair Mheiriceá
 • Ceardchumainn an Lucht Oibre
 • Mná, Cogadh agus Obair
 • Laethanta Saoire Cónaidhme na S.A.
 • Cód Saothair
 • Lá Oibreachais ar fud an Domhain
 • Anailís Cartúin
 • Cad a rinne tú an samhradh seo caite
 • Ceiliúradh!
 • Ceannlíne an Lucht Oibre
 • Ba mhaith liom a bheith

Nasc / luaigh an leathanach seo

Má thagraíonn tú aon chuid den ábhar ar an leathanach seo ar do shuíomh Gréasáin féin, bain úsáid as an gcód thíos chun an leathanach seo a lua mar an mbunfhoinse.

Fíricí agus Bileoga Oibre Lá Oibre: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 27 Lúnasa, 2020

Beidh Link le feiceáil mar Fíricí agus Bileoga Oibre Lá Oibre: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 27 Lúnasa, 2020

Úsáid le hAon Curaclam

Dearadh na bileoga oibre seo go sonrach le húsáid le curaclam idirnáisiúnta ar bith. Is féidir leat na bileoga oibre seo a úsáid mar atá, nó iad a chur in eagar trí úsáid a bhaint as Sleamhnáin Google chun iad a dhéanamh níos sainiúla do do leibhéil chumais mac léinn féin agus do chaighdeáin churaclaim.