Bileoga Oibre & Fíricí Réabhlóid Mheiriceá

Réabhlóid Mheiriceá cath polaitiúil a tharla idir 1775 agus 1783 inar dhiúltaigh coilíneachtaí sna Tríocha Coilíneachtaí Meiriceánacha monarcacht agus uaisleacht na Breataine, údarás na Breataine Móire a scriosadh, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá a bhunú.

Féach comhad fíricí & amlíne na bpríomhimeachtaí thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Réabhlóid Mheiriceá. Nó is féidir leat ár bpacáiste bileog oibre 41 leathanach American Revolution a íoslódáil le húsáid laistigh den seomra ranga nó i dtimpeallacht an bhaile.Cúlra Stairiúil

 • Rinne rialtas na Breataine iarracht dlíthe a rith, roinnt cánacha a fhorfheidhmiú, agus a smacht ar na coilíneachtaí a mhéadú. Chuir na coilíneachtaí go láidir i gcoinne na ndlíthe agus na gcánacha seo. Theastaigh uathu nach mbeadh aon smacht ag Sasana orthu.
 • Ar feadh deich mbliana sular thosaigh an cogadh, d’fhás an teannas idir Sasana agus na coilíneachtaí.

Cúiseanna & Imeachtaí Réabhlóid Mheiriceá

 • Nuair a ghlac rialtas na Breataine páirt, bhí imní ar bhaill na gcoilíneachtaí go gcaillfidís a saoirse agus go ndéanfaí géarleanúint orthu.
 • Níor aontaigh baill na gcoilíneachtaí le cánacha a íoc leis an mBreatain. Mar thoradh air seo bhí a mana ‘Gan Cánachas Gan Ionadaíocht.’
 • Níor thaitin na coilíneachtaí leis na dlíthe a chuir an Bhreatain orthu, lena n-áirítear an tAcht Siúcra, an tAcht Tae, agus an tAcht Stampa.


 • Bhí baill de na coilíneachtaí i gcónaí á bpionósú ag na Breataine as círéib a dhéanamh, rud a d’fhág go raibh siad níos fearraí fós.
 • Chuir Acht Port Boston iallach ar na coilíneachtaí íoc as an tae a bhí scriosta acu, ar a tugadh an Cóisir Tae Boston , sula n-athosclófaí an calafort, rud a chuir fearg ar mhuintir na háite agus a chuirfeadh scanradh ar dhaoine eile.
 • Acht Tae 1773 chuir rialtas na Breataine forchur ar choilíneachtaí Mheiriceá. Bhí sé i gceist ag an Acht fóirdheontas a thabhairt don East India Company a bhí ag streachailt, rud a bhí an-tábhachtach do gheilleagar na Breataine, agus d’ardódh an Tea Act airgead ó na 13 choilíneacht dó.


 • Níor aontaigh muintir na gcoilíneachtaí leis na cánacha éagóracha a bhí le híoc acu agus, mar thoradh air sin, scrios siad tae os cionn £ 90,000 sa Boston Tea Party an 16 Nollaig 1773. Chuaigh lucht agóide Mheiriceá ar bord trí long trádála i gCuan Boston agus chaith 342 cófra tae tae isteach san uisce. In airgead an lae inniu, b’fhiú thart ar mhilliún dollar an tae sin.
 • An tAcht Stampa ar gearradh cáin eile ar an Coilíneachtaí Mheiriceá ag na Breataine i 1775. Chlúdaigh an cháin ábhair chlóite, go sonrach nuachtáin, irisí, agus aon doiciméid dhlíthiúla.
 • Ainmníodh é An tAcht Stampa mar gheall ar, nuair a ceannaíodh na hábhair seo, tugadh stampa oifigiúil dóibh (sa phictiúr thuas) chun a thaispeáint gur íoc an ceannaitheoir an cháin nua.


 • Murt Boston thosaigh toisc go raibh muintir na háite ag magadh saighdiúirí na Breataine - ag béicíl agus ag bagairt orthu - toisc nár aontaigh siad go mbeadh áit ag Arm na Breataine ina gcathair.
 • Le linn Mhurt Boston, mharaigh saighdiúirí Briotanacha a bhí lonnaithe i mBostún cúigear fear agus gortaíodh seisear eile. Fuair ​​beirt de na fir gortaithe bás níos déanaí mar gheall ar a gcuid créachtaí.
 • Ba iad an cúigear fear a fuair bás Crispus Attucks, Samuel Gray, James Caldwell, Samuel Maverick, agus Patrick Carr. Creidtear gurb é Crispus Attucks an chéad taismeach Meiriceánach de Réabhlóid Mheiriceá.
 • Gach ochtar saighdiúirí a raibh baint acu leis an Murt Boston Gabhadh. Scaoileadh seisear acu, agus cúisíodh beirt i ndúnorgain. Ba é an pionós a bhí acu ná ‘brandáil an ordóg’.
 • Thug na Breataine an murt ar a dtugtar an ‘Teagmhas ar Shráid an Rí’.


 • Thosaigh Réabhlóid Mheiriceá, ar a dtugtar an Cogadh Réabhlóideach freisin, go hoifigiúil i 1775.
 • Chuir saighdiúirí na Breataine agus tírghráithe Mheiriceá tús leis an gcogadh le cathanna ag Lexington agus Concord, Massachusetts.
 • Bhí coilíneachtaí i Meiriceá ag iarraidh neamhspleáchas ó Shasana.
 • Ní raibh aon rialtas láir ag na coilíneachtaí ag tús an chogaidh, agus mar sin cuireadh toscairí ó na coilíneachtaí go léir chun an chéad Chomhdháil Ilchríochach a fhoirmiú.


 • George Washington , iar-oifigeach míleata agus Virginian saibhir, ceapadh é mar Cheannasaí ar Arm na Mór-roinne.
 • Scríobh baill na Comhdhála Ilchríche litir chuig Rí Seoirse Shasana ag imlíniú a ngearán agus ag dearbhú a neamhspleáchais ó Shasana.
 • Ar 4 Iúil, 1776, ghlac an Chomhdháil Ilchríochach an Dearbhú Neamhspleáchais, inar dhearbhaigh na coilíneachtaí a neamhspleáchas ó Shasana.
 • Ar 17 Deireadh Fómhair, 1777, rinne an Cathanna Saratoga thug sé bua ollmhór do na Meiriceánaigh tar éis don Ghinearál John Burgoyne a ruaigeadh agus a ghéilleadh.
 • Bhí geimhreadh 1777 go 1778 ina dhúshlán mór don Ghinearál Washington mar chaith siad oiliúint gheimhridh ag Valley Forge.
 • Faoi 16 Feabhra, 1778, bhí onóir ag an bhFrainc don Chonradh Comhghuaillíochta le Meiriceá agus d’aithin sí iad mar thír neamhspleách ón mBreatain.
 • Rialtas oifigiúil an Stáit Aontaithe sainmhíníodh é trí na hAirteagail Chónaidhmithe an 2 Márta, 1781.
 • Tharla an cath mór deireanach de Chogadh Réabhlóideach Mheiriceá ag Cath Yorktown. Ghéill an Ginearál Cornwallis, ag marcáil deireadh neamhoifigiúil an chogaidh.
 • Tháinig deireadh leis an gcogadh i 1783, agus rugadh Stáit Aontaithe Mheiriceá. Faoi 9 Aibreán, 1784, Rí Seoirse III dhaingnigh an conradh.

Amlíne Chogadh Réabhlóideach Mheiriceá

29 Meitheamh, 1767 - Rith parlaimint na Breataine na hAchtanna um Bailte Bailte (ainmnithe i ndiaidh Charles Townshend, Seansailéir an Státchiste), a chuir cánacha ar tháirgí comónta a allmhairítear chuig na Coilíneachtaí cosúil le páipéar, tae agus gloine. D'athdhearbhaigh na tionóil Choilíneacha trí chánachas a dhaoradh gan ionadaíocht.1 Deireadh Fómhair, 1768 - Cuireadh trúpaí na Breataine go Bostún chun corraíl pholaitiúil a ardú sna coilíneachtaí. Chaith na sibhialtaigh leis na Redcoats nua-teachta mar ionróirí trí iad a bhacú. Chuir saoránaigh Bhostúin, tar éis dóibh smacht a fháil ar an gcathair, cosc ​​ar na saighdiúirí a gcuid dualgas a chomhlíonadh. Mar thoradh air seo bhí teannas ag ardú idir an dá thaobh.

5 Márta, 1770 - Murt Boston - D'oscail saighdiúirí na Breataine tine ar shlóg coilíneoirí ag an Teach Custaim ar a raibh Sráid an Rí roimhe seo (Sráid an Stáit anois). Fuair ​​5 dhuine bás mar thoradh ar a ngníomh - 3 a fuair bás ar an láthair agus an bheirt eile níos déanaí.

12 Aibreán, 1770 - Aisghaireadh na hAchtanna um Bailte Fearainn.

10 Meitheamh, 1772 - Reáchtáil muintir na háite Rhode Island an scwner ioncaim Gaspee ar an gcladach agus dódh é de réir na reachtaíochta éagóraí trádála.

10 Bealtaine, 1773 - Chun tacú leis an East India Company a theip air, dhíolmhaigh parlaimint na Breataine tae na cuideachta ó chánachais ar allmhairí agus thug sí deis d’oirthear na hIndia a táirge a dhíol leis na coilíneachtaí go díreach. Chuir sé seo fearg ar na coilíneoirí a fheiceáil go raibh an t-aistriú mar cháin ag maoiniú cuideachta indíreach na Breataine go hindíreach.

Iúil 1773 - The Hutchinson Letters Affair - Foilsíodh na litreacha seo, a scríobh Gobharnóir Massachusetts Thomas Hutchinson, i nuachtán i mBostún. Tríd seo, bhí go leor coilíneoirí cinnte go raibh na Breataine ag pleanáil a gcuid saoirsí a scriosadh.

16 Nollaig, 1773 - Cóisir Tae Boston - Gníomh díoghaltais do na hAchtanna Tae, dumpáil coilíneoirí - tírghráigh Mheiriceá - cóirithe mar Indians Mohawk thart ar 300 cófra tae de chuid East India Company isteach san fharraige ag Cuan Bhostúin.

Bealtaine-Meitheamh 1774 - Ba é freagra na Parlaiminte ar an Boston Tea Party ná ceithre dhlí a rith ar a dtugtar na hAchtanna do-ghlactha, dlíthe dochta a bhain Massachusetts as a cumhacht chun í féin a rialú agus as neamhspleáchas breithiúnach. Bhí bhaghcatáil ag na coilíneoirí, ar a seal, ó earraí na Breataine a cheannach.

Meán Fómhair 1774 - Cuireadh an Chomhdháil Ilchríochach ar bun i bhfreasúra díreach in aghaidh na nAchtanna do-ghlactha.

19 Aibreán, 1775 - Cathanna Lexington agus Concord - an chéad sceirm de Réabhlóid Mheiriceá idir saighdiúirí na Breataine agus na Minutemen. Thug an Patriot Meiriceánach Paul Revere rabhadh don dara ceann acu.

16 Meitheamh, 1775 - George Washington cheap an Chomhdháil Ilchríochach príomhcheannasaí Arm na Mór-roinne.

15 Meitheamh, 1775 - Tharla Cath Bunker Hill, an chéad chath mór i gCogadh Réabhlóideach Mheiriceá. Cé go bhfuil úsáid Chnoc Bunker mar shuíomh an chatha coitianta, tharla an chuid is mó den troid ar Breed’s Hill. Ag an am seo, tar éis do na coilíneoirí foghlaim bhí na Breataine ag pleanáil trúpaí a sheoladh chun na cnoic timpeall ar Bhostún a áitiú, timpeall 1,000 Arm na Mór-roinne Thóg saighdiúirí faoi cheannas an Choirnéil William Prescott daingne cré ar Breed’s Hill agus d’fhan siad ag fórsaí an namhaid.
Bhuaigh na Breataine an cath, ar ndóigh, mar bhí níos mó armlón agus taithí acu maidir le troid. Ach tháinig a mbua le 1,054 taismeach i gcomparáid leis na Patriots ’367. Ba threisiú meanma do na Meiriceánaigh an troid mar thuig siad go raibh seans acu buachan i gcoinne na Breataine. Thuig na Breataine, ar a seal, nach raibh cogadh sna coilíneachtaí éasca agus go mbeadh sé costasach.

5 Iúil, 1775 - Leathnaigh an Chomhdháil Ilchríochach Achainí Olive-Brach, togra ag iarraidh ar Choróin na Breataine cearta Mheiriceá a aithint agus deireadh a chur leis na hAchtanna do-ghlactha. Mar chúiteamh, bheadh ​​scor-tine ann. Ach na Breataine Rí Seoirse III dhiúltaigh sé.

23 Lúnasa, 1775 - Dhearbhaigh Seoirse III go raibh 13 choilíneacht na Breataine in éirí amach oscailte.

Geimhreadh 1775-1776 - Ionradh Québec (Ceanada) - Ba é seo an chéad mhórghluaiseacht mhíleata a rinne Arm na Mór-roinne le linn Réabhlóid Mheiriceá agus bhí Richard Montgomery agus Benedict Arnold i gceannas air.

9 Eanáir, 1776 - Foilsíodh an paimfléad Common Sense gan ainm i Philadelphia. Scríobh an leabhrán 48 leathanach Thomas Paine agus spreag sé saoránaigh 13 choilíneacht na Breataine chun neamhspleáchas a fháil ó Choróin na Breataine.

2 Bealtaine, 1776 - Thosaigh an Fhrainc ag tabhairt áiseanna rúnda d’Arm na Mór-roinne.

4 Iúil, 1776 - ceiliúradh mór air le déanaí mar an Ceathrú Iúil, ar an lá seo, shínigh an Chomhdháil Ilchríochach an Dearbhú Neamhspleáchais .

Lúnasa-Nollaig 1776 - Cathanna Oileáin Fhada agus Machairí Bána
Cath Long Island - ar a dtugtar Cath Brooklyn agus Cath Brooklyn Heights freisin, ba é an troid seo an chéad cheann mór de Réabhlóid Mheiriceá a throid tar éis don Chomhdháil Ilchríochach neamhspleáchas Mheiriceá a dhearbhú. Ba é an cath ba mhó a bhí ag an réabhlóid freisin maidir le troid agus imscaradh trúpaí. Bhuaigh na Breataine an cath.

26 Deireadh Fómhair, 1776 - Cath White Plains - a throid an 26 Deireadh Fómhair 1776, mar thoradh ar an gcath bhuaigh na Breataine le trúpaí Washington ag cúlú níos faide ó thuaidh.

26 Nollaig, 1776 - a throid idir na Meiriceánaigh agus na Hessians, cath beag ach ríthábhachtach do na Meiriceánaigh ab ea Cath Trenton. Tar éis sraith defeats, bhí Arm na Mór-roinne ag an bpointe is ísle go dtí George Washington agus rinne a arm an ruaig ar na saighdiúirí Hessian ag Trenton. Chuir an bua le meanma Mheiriceá agus le liostálacha arm arís.

Eanáir 2-3, 1777 - i gCath Princeton, New Jersey, d’ionsaigh an Ginearál Washington garda cúil agus traein na Breataine atá suite gar do Princeton tar éis dó Trenton a fhágáil chun dul chun cinn an namhaid a sheachaint. Bhuaigh na Meiriceánaigh an babhta seo.

19 Meán Fómhair-7 Deireadh Fómhair, 1777 - Cathanna Saratoga - Bhí ​​na sraitheanna cathanna seo mar chuid d’Fheachtas Saratoga a thionscain na Breataine agus rinne siad iarracht gleann straitéiseach Abhainn Hudson a ghabháil. Is éard a bhí sa troid dhá chath bheag a throid ar an talamh céanna - 14 ciliméadar ó dheas ó Saratoga, Nua Eabhrac. Bhuaigh na Meiriceánaigh na cathanna. Tá an Cathanna Saratoga marcáilte ar roinnt rudaí - 1) Ba é buaic fheachtas Saratoga é, 2) Bhí na bua mar thoradh air sin an-chinnte d’Arm na Mór-roinne, agus 3) Géilleadh na Breataine an toradh ba mhó.

13 Deireadh Fómhair, 1777 - Géilleadh 5,700 saighdiúir Briotanach, mar aon le trúpaí Gearmánacha agus Dílseacha, tar éis an ruaig ar na Breataine i Saratoga. Ba phointe tosaigh iontach é do na Meiriceánaigh i Réabhlóid Mheiriceá.

6 Feabhra, 1778 - D’aithin an Fhrainc neamhspleáchas na Stát Aontaithe.

16 Lúnasa, 1780 - mar thoradh ar Chath Camden cailleadh arm an Major General Horatio Gates ’i gcoinne fhórsaí na Breataine faoi cheannas an Leifteanant-Ghinearál Charles, an Tiarna Cornwallis. Bua náireach a bhí ann do Gates tar éis a bhua ag Saratoga. Bhí arm níos mó aige freisin. Ach chuidigh a naisc pholaitiúla go mór leis nár ceistíodh nó gur cuireadh os comhair cúirte é maidir leis an mbua tubaisteach.

1 Márta, 1781 - Dhaingnigh an Dara Comhdháil na hAirteagail Chónaidhm. Bhí na hailt seo mar Chéad Bhunreacht na Stát Aontaithe.

5 Meán Fómhair, 1781 - Cath na gCapall (ar a dtugtar Cath Chesapeake agus Cath Capes Achadh an Iúir freisin) Cuireadh deireadh leis an gcath cabhlaigh seo idir an Fhrainc (an tAimiréal Cúil Francois Joseph Paul, an Comte De Grasse) agus an Bhreatain (Cúil Aimiréil Thomas Graves) bhuaigh na Francaigh go straitéiseach ar na Meiriceánaigh mar dhiúltaigh an bua go bunúsach aslonnú agus treisithe trúpaí na Breataine.

19 Deireadh Fómhair, 1781 - Ba é an dáta seo deireadh le Léigear Yorktown (ar a dtugtar Cath Yorktown freisin, Géilleadh ag Yorktown, Cath na Gearmáine agus Léigear Little York) a throid na Breataine (an Tiarna Charles Cornwallis) i gcoinne fhórsaí comhcheangailte na Meiriceánaigh ( Ginearálta George Washington) agus na Francaigh (Comte de Rochembeau). Cuireadh deireadh leis an gcath le géilleadh Cornwallis ’agus tús idirbheartaíocht síochána idir na páirtithe cogaíochta.

5 Márta, 1782 - Thug Parlaimint na Breataine idirbheartaíochtaí síochána leis an nod.

3 Meán Fómhair, 1783 - Dáta sínithe Chonradh na Síochána i bPáras (ar a dtugtar Conradh Pháras de ghnáth), a chuir deireadh go foirmiúil le Cogadh Réabhlóideach Mheiriceá.

Daoine Aonair Lárnacha Réabhlóid Mheiriceá

Rí Seoirse III - Monarc ríthe na Breataine le linn an chogaidh.

George Washington - Ard-cheannasaí Arm na Mór-roinne agus céad uachtarán na Stát Aontaithe.

Benjamin Franklin - níos mó ná aireagóir, scríbhneoir, státaire agus taidhleoir ab ea Benjamin Franklin, duine den choiste cúigear a dhréachtaigh an Dearbhú Neamhspleáchais.

Thomas Jefferson - An 3rdcreidtear uachtarán na Stát Aontaithe, Jefferson, as an Dearbhú Neamhspleáchais a dhréachtú den chuid is mó.

Thpian grandmais - Scríobh an t-údar Sasanach Common Sense, an paimfléad 48 leathanach a spreag na coilíneoirí chun a gcuid neamhspleáchais a fháil. D’fhóin sé freisin mar chúntóir pearsanta don Ghinearál Nathanael Greene.

John Hancock - Uachtarán an Dara Comhdháil Ilchríochach (1775-1777) agus príomhshínitheoir an Dearbhaithe Neamhspleáchais. Bhí sé ar an gcéad ghobharnóir ar Chomhlathas Massachusetts.

Patrick Henry - Patriot agus dlíodóir Meiriceánach a spreag a chomh-Mhaighdeanaigh chun liostáil in Arm na Mór-roinne lena paisean “Tabhair saoirse dom nó tabhair bás dom!” óráid.

John Adams - Bhí an chéad leas-uachtarán agus dara uachtarán na Stát Aontaithe, John Adams, ar cheann den choiste cúigear a raibh sé de chúram air an Dearbhú Neamhspleáchais a dhréachtú.

Friedrich Wilhelm von Steuben - T.ceapadh a Phríomh-Ghinearál Prúiseach mar Ard-Chigire sealadach ar Arm na Mór-roinne i 1778 agus bhí sé míshásta faoi riocht trúpaí Mheiriceá. Lean sé air ag cruthú modh caighdeánach druileanna don arm ar fad. A leabhar gorm míleata “Rialachán maidir le hOrdú agus Araíonacht Trúpaí na Stát Aontaithe” in úsáid ag Arm na Stát Aontaithe go dtí 1814.

Thomas Sumter - Bhí an Briogáidire-Ghinearál Sumter ina dhuine mór le rá i mílíste Carolina Theas. Thuill sé an leasainm Carolina Gamecock tar éis dó an t-oifigeach Briotanach Banastre Tarleton a ruaigeadh, agus rinne an dara ceann gearán faoi ag troid 'Cosúil le gamecock.' Thug Ginearál Tiarna na Breataine Cornwallis Sumter freisin 'Ceann de na pléadálacha móra atá agam.'

Paul Revere - Bhí cáil air mar gheall ar a thuras meán oíche, agus bhain Paul Revere cáil amach as mílíste Coilíneach a thabhairt faoi fhórsaí na Breataine a bhí ag teacht isteach roimh chathláin Lexington agus Concord.

Casimir Pulaski - Tugtar “athair marcra Mheiriceá” ar an duine uasal, saighdiúir agus ceannasaí Polannach seo tar éis na leasuithe a rinne sé ar an Marcach Meiriceánach le linn na réabhlóide. Tar éis dó dul isteach i gCogadh Réabhlóideach Mheiriceá, tháinig cáil air as saol an Ghinearáil Washington a shábháil. Tá sé ar dhuine den seachtar freisin ar bronnadh saoránacht oinigh na Stát Aontaithe air.

Gilbert du Motier , ' Marquis de Lafayette '- Thairg Lafayette a sheirbhís mhíleata d’Arm na Mór-roinne le linn Réabhlóid Mheiriceá ag aois óg 19 mar chreid sé gur cúis uasal é troid Mheiriceá ar son an neamhspleáchais. D’fhorbair sé dlúthchaidreamh le George Washington, bhí ról tábhachtach aige i mbun feachtais le haghaidh tacaíochta don arm ó na Francaigh, agus diaidh ar ndiaidh, feachtas míleata eisceachtúil a sheoladh in Achadh an Iúir a ghéill géilleadh Cornwallis dá bharr.

Benedict Arnold - Níos mó aithne air mar gheall ar a ghníomhartha tréasacha i gcoinne na Meiriceánaigh, thosaigh Arnold mar cheann de na laochra luatha. Ina dhiaidh sin bhí sé ar cheann de na fealltóirí ba mhífhoighne i stair na S.A. tar éis dó taobhanna a chasadh agus troid ar son na Breataine.

Bileoga Oibre Réabhlóid Mheiriceá

Tá sé seo ar cheann de na babhtaí is fearr a bhí againn riamh agus tá gach rud a theastaíonn uait a fháil amach faoi réabhlóid Mheiriceá ar fud 41 leathanach iontach. Is iad seo bileoga oibre Réabhlóid Mheiriceá atá réidh le húsáid atá foirfe chun mic léinn a theagasc faoin iliomad imeachtaí, áiteanna agus daoine a dhéanann suas an Réabhlóid chlúiteach Mheiriceá. Tá na bileoga oibre seo traschuraclaim agus is féidir iad a úsáid i Staidéar Sóisialta chomh maith sna hEalaíona Béarla.

Liosta Iomlán na mBileoga Oibre san áireamh

 • Fíricí Réabhlóid Mheiriceá
 • Ag trasnú an Delaware
 • Líon na bearnaí
 • Patriots vs Dílseoirí I.
 • Patriots vs Dílseoirí yl
 • Bell na Saoirse
 • Laochra Cogaidh
 • Murt Boston
 • Cad é ‘Brandáil an ordóg’?
 • Cuardach Focal an Tea Act
 • Anailís ar Shaothar Ealaíne
 • Acrostic Réabhlóid
 • Trí Choilíneacht Déag
 • Sons of Liberty
 • Cathanna Meaitseála
 • Stairway chun Neamhspleáchais
 • Réaltaí agus Stiallacha
 • Réabhlóidí Pivotal
 • Na hAchtanna do-ghlactha
 • Conradh Pháras
 • Mná ag Cogadh
 • Dear Do Stampa Féin

Cur síos ar Ghníomhaíochtaí Bileog Oibre:

Ag trasnú an Delaware
Ag baint úsáide as an téacs atá san áireamh, freagróidh mic léinn tráth na gceist a thástálfaidh a gcuid eolais agus tuisceana ar thrasnú abhainn Delaware ag Arm na Mór-roinne.

Anailís ar Shaothar Ealaíne
Breathnóidh mic léinn ar phictiúr de George Washington ag trasnú an Delaware ó 1851 agus freagróidh siad ceisteanna faoin saothar ealaíne agus a dtuairimí faoi.

Cúiseanna Tráth na gCeist Réabhlóid Mheiriceá
Ag baint úsáide as an liosta curtha ar fáil de chúiseanna Réabhlóid Mheiriceá, freagróidh mic léinn sraith ceisteanna líonta na gceist bán chun a gcuid eolais a thástáil.

Patriots vs Dílseoirí
Tá dhá bhileog oibre anseo do mhic léinn chun argóintí a scríobh do na Patriots agus do na Dílseoirí araon, chomh maith le cleachtadh smaointeoireachta criticiúla dírithe ar phéintéireacht cháiliúil.

Bell na Saoirse
Ag baint úsáide as a gcuid taighde féin, freagróidh na mic léinn sraith de 8 gceist faoin Liberty Bell, lena n-áirítear cá háit a ndearnadh é, cathain a bhris sé den chéad uair, agus cé chomh mór agus a bhí an chraic.

Laochra Cogaidh
Cuimsíonn an chuid seo trí líon na mbeathaisnéisí bána do sheisear laochra cáiliúla Réabhlóid Mheiriceá. Beidh ar mhic léinn taighde a dhéanamh agus gach ceann acu a aithint.

Murt Boston
Ag baint úsáide as an mbunábhar san áireamh, foghlaimeoidh na mic léinn faoi Mhurt Boston agus ansin freagróidh siad sraith de 6 cheist fíor nó bhréagacha faoi na himeachtaí.

Cad is “Brandáil an ordóg” ann?
Agus a gcuid taighde féin á n-úsáid acu, beidh ar mhic léinn na bearnaí a líonadh agus ceisteanna a fhreagairt faoi “brandáil an ordóg,” pionós sean-nóis do shaighdiúirí le linn Mhurt Boston.

Cuardach Focal an Tea Act
Úsáidfidh mic léinn an comhad fíricí atá san áireamh chun a gcuid eolais ar Acht Tae 1773 a leathnú, ar féidir a úsáid ansin chun an bhileog oibre cuardaigh focal a chomhlánú.

Dear Do Stampa Féin
Foghlaimeoidh na mic léinn faoi Acht Stampa 1775, a chuir na Breataine i bhfeidhm ar choilíneachtaí Mheiriceá, agus ansin déanfaidh siad a stampa uathúil féin a dhearadh leis an mbileog oibre a chuirtear ar fáil.

Nasc / luaigh an leathanach seo

Má thagraíonn tú aon chuid den ábhar ar an leathanach seo ar do shuíomh Gréasáin féin, bain úsáid as an gcód thíos chun an leathanach seo a lua mar an mbunfhoinse.

Bileoga Oibre & Fíricí Réabhlóid Mheiriceá: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 27 Meán Fómhair, 2020

Beidh Link le feiceáil mar Bileoga Oibre & Fíricí Réabhlóid Mheiriceá: https://diocese-evora.pt - KidsKonnect, 27 Meán Fómhair, 2020

Úsáid le hAon Curaclam

Dearadh na bileoga oibre seo go sonrach le húsáid le curaclam idirnáisiúnta ar bith. Is féidir leat na bileoga oibre seo a úsáid mar atá, nó iad a chur in eagar trí úsáid a bhaint as Sleamhnáin Google chun iad a dhéanamh níos sainiúla do do leibhéil chumais mac léinn féin agus do chaighdeáin churaclaim.